Sovelluksen käyttöehdot

1. Sovelluksen tarjoajan tiedot

8D-meditaatiot™-sovellusta (”Sovellus”) ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön MJS Consulting OÜ (rekisteröintikoodi 12437311, osoite Kaupmehe 6, 10114 Tallinna, Viro), myöhemmin tässä dokumentissa ”me” tai ”MJS Consulting OÜ”.

2. Sopimuksen syntyminen sopimusehdot

Ottamalla Sovelluksen käyttöön ja käyttämällä sitä hyväksyt voimassa olevat käyttöehdot. Tämän lisäksi sitoudut noudattamaan niitä ja Sovelluksessa erikseen annettavia ohjeita. MJS Consulting OÜ voi tehdä muutoksia käyttöehtoihin aika ajoin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Sovelluksen käyttö välittömästi.

3. Tekijänoikeudet

MJS Consulting OÜ pidättää kaikki oikeudet 8D-meditaatiot™-sovelluksen sisältöön. 8D-meditaatiot sovelluksen sisällön levittäminen, kopioiminen, muokkaaminen ja käyttö ilman MJS Consulting OÜ:lta saatua kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Kyseisellä sisällöllä tarkoitetaan logoja, ääniä, meditaatioita, ideoita, tekstiä, kuvia, videoita ja kaikkea muuta sivustolla esitettyä materiaalia. Sovelluksen sisällön lataaminen, kopioiminen ja muuten levittäminen on ehdottomasti kielletty ja rangaistava teko. Tämän lisäksi sisälllön käyttö ja levittäminen kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Sovelluksen sisällön käytössä on kunnioitettava kaikkia Viron lain alla olevia immateriaalioikeuksia.

Tekijänoikeuksien laiminlyönti tai loukkaaminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen sekä rahalliseen hyvitykseen. MJS Consulting OÜ käyttää oikeudellisia keinoja, jos 8D-meditaatiot™-sovelluksen immateriaalioikeuksia on loukattu.

4. Tietosuoja

Jos käytät Sovellusta ja asennat sen, keräämme antamasi tiedot. Kaikki Sovelluksen uudet ja jo olemassa olevat käyttäjät kirjautuvat sovellukseen sähköpostiosoiteen tai muun tunnuksen avulla. MJS Consulting OÜ kunnioittaa ja noudattaa tietojen käsittelyssä voimassa olevaa henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä muita Viron ja Euroopan Unionin lainsäädännössä yksilön sekä yritysten tietosuojan alaisuudessa olevia voimassa olevia säädöksiä. 

5. Sovelluksen vastuuvapauslauseke

Pyrimme MJS Consulting OÜ:lla aina 100%:sti päivitettyyn Sovelluksen sisältöön. 8D-meditaatiot™-sovellus ei kuitenkaan anna takuita sovelluksen, toimivuudesta, saatavuudesta ja virheettömyydestä. 8D-meditaatiot™-sovellus:ta ei voi pitää vastuullisena mahdollisien puutteellisten tietojen, kirjoitusvirheiden, päivityksien ja hintamuutoksien, virusten ja muiden teknisten tai ohjelmointi- ja järjestelmävirheiden osalta. Tämä lauseke koskee koko 8D-meditaatiot™-sovelluksen käyttöliittymää ja sisältöä. 

8D-meditaatiot™ eivät ole lääketieteellinen hoitomuoto tai sairauksien hoitoon ensisijaisesti käytettävä väline. 8D-meditaatiot™-sovellus ei anna neuvontaa sairauksiin liittyen. Mikäli epäilet kärsiväsi tai kärsit vakavasta mielenterveyden häiriöstä (esim. skitsofrenia tai psykoottisuus) tai muusta sairaudesta, konsultoi lääkäriäsi ennen 8D-meditaatioiden™ kuuntelemista. MJS Consulting OÜ ei ole vahingonkorvaus velvollinen.

6. Sovelluksen käytöstä syntyvät kustannukset, kulut ja saatavuus 

Sovellus voi satunnaisesti olla ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata ylläpitotoimet, virheet tai muut seikat, joihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Sovelluksen sisällön tai palveluiden toimivuudesta, laadusta, suorituskyvystä tai saatavuudesta 8D-meditaatiot™-sovellus ei myönnä minkäänlaisia takuita. Pidätämme täyden oikeuden, muuttaa Sovellusta, poistaa Sovelluksen tai sen osia käytöstäsi sekä estää pääsysi Sovellukseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sovelluksen käyttäjänä sinä olet itse vastuussa Sovelluksen käyttöön ja siihen liittyvistä mahdollisista maksuista.

7. Sovelluksen sisällön oikeudet

Sovelluksen ja sen sisältöjen kaikki immateriaalioikeudet ja ohjelmistot kuuluvat MJS Consulting OÜ:lle. Sovelluksen sisältö on täysin tavaramerkkioikeuksien, tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Ellei 8D-meditaatiot™-sovellus toisin määrää tai määritä, saat asentaa Sovelluksen vain henkilökohtaista käyttöä ja ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulla ole tai sinulle siirry minkäänlaisia muita Sovellukseen sisältöön liittyviä oikeuksia. Sovellusta tai sen sisältöä ei saa edes osittain kopioida,  mukauttaa, muokata, julkaista, jaella, myydä, siirtää, lisensioida muille henkilöille. Sovellusta on ehdottomasti käytettävä sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta hankit 8D-meditaatiot™-sovelluksen.

8. Sovelluksen sisältö ja siihen liittyvä vastuu

Tarjoamme Sovelluksen ja sen sisällön henkilökohtaiseen käyttöösi  “sellaisena kuin se on”. 8D-meditaatiot™-sovellus vastaa Sovelluksen lainmukaisuudesta ja sen sisältävän sisällön sekä niihin liittyvistä immateriaalioikeuksista ja muista tekijänoikeuksista. Jokainen Sovelluksen käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti sen käytöstä ja on velvollinen käyttämään Sovellusta käyttöehtojen mukaisesti.

8D-meditaatiot-sovellus ei takaa Sovelluksen tai sen kautta käytetyn muun palvelun tai sisällön paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai luotettavuutta.

9. Käyttäjän lähettämät tiedot ja muut aineistot

8D-meditaatiot-sovellus ei tarkasta lähettämiäsi tietojasi tai muita aineistojasi etukäteen ennen niiden julkaisemista. Olet täysin vastuussa kaikista palautteista, viesteistä ja materiaaleista, joita jaat tai lähetät Sovelluksen kautta. Suosittelemme käyttämään mahdollisia yhteisö-ominaisuuksia vastuullisesti ja harkiten. Mikään yksittäisen käyttäjän tai yritysasiakkaan Sovelluksen avulla levittämä aineisto ei edusta 8D-meditaatiot-sovelluksen arvoa, ajatusmaailmaa tai mielipidettä. Eikä edellä mainitut osoita 8D-meditaatiot-sovelluksen tai MJS Consulting OÜ:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan kommenttiensa tai muun sisällön mukaiseen toimintaan.

8D-meditaatiot™-sovelluksella on oikeus julkaista asiakaspalautteita 100% anonyyminä (niin ettei palautteen antajaa pysty tunnistamaan) markkinoinnillisiin tarkoituksiin.

10. Linkit muille sivustoille

8D-meditaatiot™-sovellus ei ole hyväksynyt tai tarkastanut elektronisella linkillä Sovellukseen yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja. MJS Consulting OÜ ei ole millään tapaa vastuussa kyseisten linkkien tai niille johtavien sivustojen sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sovellusten, alustojen ja sivustojen sääntöjä.

11. Tietoturva

Sähköinen sovellus- tai verkkoympäristö ei ole koskaan täysin tietoturvallinen. Sovelluksen käyttäjä vastaa itse täysin omien tietojensa tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Sovelluksen käyttäjä vastaa myös käyttämiensä tarvittavien yhteyksien ja laitteiden hankkimisesta, toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta häiriötä, haittaa, tai minkäänlaista muuta vahinkoa MJS Consulting OÜ:lle tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan MJS Consulting OÜ:lle välittömästi, jos hän havaitsee minkäänlaista käyttäjätunnuksen väärinkäyttöä.

12. Vahingonkorvausvelvollisuus

Olet velvollinen korvaamaan MJS Consulting OÜ:lle lain vastaisen ja näiden käyttöehtojen vastaisen toiminnan aiheuttamat välittömät ja välilliset vahingot.

MJS Consulting OÜ:n vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu aina korkeintaan Viron lainsäädännön pakottavan mukaiseen vastuuseen.

13. Oikeuspaikka ja sovellettava laki 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Viron lakia. Mikäli erimielisyyksiä ei pystytä ratkaisemaan neuvottelujen avulla, ratkaistaan riidat ensisijaisesti Tallinnan käräjäoikeudessa.

14. Ehtojen erillisyys ja irtisanominen 

Käyttäjä voi irtisanoa 8D-meditaatiot™-sovelluksen käyttöehdot irtisanomalla jäsenyytensä sovelluskaupan kautta sekä poistamalla Sovelluksen ja lopettamalla sen käytön. Kaikki irtisanomista ennen tehdyt mahdolliset lataukset ovat voimassa lainmukaisesti latauksen tekohetkellä voimassaolleiden sopimusehtojen mukaisesti. Jos jokin yksittäinen kohta, lauseke tai luku käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ovat silti pysyvästi voimassa kaikki muut ehtojen kohdat.

15. Yhteystiedot

Jos sinulla on jäsenyyttä tai Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä info@marttajemina.com, josta saat suoran yhteyden asiakaspalveluun.